- , 055-9793-348


- - - !
    

! ! דקל

1. , . דקל
2. , ,, , , ... דקל

3. . .
4. 4. ! דקל

5. . דקל
6. . . דקל


!
. .

 

!
055-9793-348

: דקל דקל