- , 055-9793-348


- - - !
    

! ! חמד

1. , . חמד
2. , ,, , , ... חמד

3. . .
4. 4. ! חמד

5. . חמד
6. . . חמד


!
. .

 

!
055-9793-348

: חמד חמד